Вячеслав Борецки - Полша | SandFestBurgas.com
 Вячеслав Борецки - Полша

Вячеслав Борецки - Полша

Вячеслав Борецки от Полша е магистър по изкуства. Завършил е Академията за изкуства и е участвал в около 20 индивидуални и групови изложби. В края на обучението си е разботил 4 години като асистент в катедрата по скулптура.

Участвал е на различни изложби, фестивали и конкурси из целия свят: Москва, Холандия, Белгия, Канада, Германия, Италия, Франция и други.